Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste /laadittu 1.10.2013

Rekisterinpitäjä 
Taito Myymälät Oy, c/o Taito Itä-Suomi ry, Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli

Y 1646880-4

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 
Anne Ossi, c/o Taito Itä-Suomi ry, Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli, puh. 0440 162 210 
anne.ossi@kenkavero.fi 

Rekisterin nimi 
Taitoshop.fi –verkkokaupan asiakasrekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Asiakkaan suostumuksella taitoshop.fi –verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään etupäässä tarjousten ja etujen lähettämiseksi Asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. 
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Taito Myymälät Oy:n toimesta Asiakkaista, jotka liittyvät Taito Shop -verkkokauppaan. Rekisterin tietolähteenä ovat Asiakkailta itseltään liittymisen yhteydessä kerättävät tiedot. Tietoja kerätään Taitoshop.fi -sivuston kautta sekä erilaisilla lomakkeilla. Tietoja voidaan myös täydentää liittymisen jälkeen. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Sukupuoli
  • Syntymävuosi
  • Asiointikauppa
  • suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma liittymisilmoitus Taitoshop.fi –sivustolta tai täytetyn asiakastietolomakkeen kautta. 

Rekisterin tietojen luovutus

Taito Myymälät Oy/Taito Shop –kauppias ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun Taito Shop-asiakkaille ja sen perille toimittaminen vaatii Asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja edelleen.